"Er staat weinig vast in de zorg, en wat vast staat verandert morgen weer”

Er bestaat een wirwar van regelgeving in de zorg. Bovendien verandert die regelgeving vaak.

Het is voor veel zorgorganisaties bijna ondoenlijk om al die veranderingen bij te houden.  Bovendien kost dit u en uw medewerkers vaak veel tijd en frustraties. index-zorgwegwijs 

Wij, de medewerkers van Zorgwegwijs, hebben door jarenlange ervaring kennis van al die zaken waarmee u te maken heeft als u zorg aanvraagt.  Bovendien hebben we voortdurend contact met die instanties waar u mee te maken krijgt: het CIZ, de afdeling Wmo van uw gemeente, het zorgkantoor, zorginstanties etc. Hierdoor zorgen we ervoor dat we altijd up-to-date zijn betreffende die steeds veranderende wet- en regelgeving, zowel in de AWBZ (vanaf 2015:WLZ) en de Wmo.  

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Advies bij indicatieaanvragen voor zorg;
  • Advies bij het inzetten en de administratie van een PGB;
  • Cursussen over zorg; zowel voor hulpverleners als (zorg)organisaties, Wmo- en WWB afdelingen van gemeenten;
  • Hulp bij bezwaar, zowel bij CIZ als Zorgkantoor
  • Bemiddeling bij zorgvraagstukken;
  • Hulp bij letselschadevraagstukken: In kaart brengen van zorg en advies, ondersteuning bij diverse aanvragen, rapportering naar alle partijen;