ADVIES

Advies 2018-01-23T18:13:09+01:00

De vaak ondoorzichtige en voortdurend veranderende wet- en regelgeving in de zorg kan verwarring en problemen opleveren. U zult echter ongetwijfeld weten dat het van groot belang is om op de hoogte te zijn van deze regels. Maar:

  • Wat zijn de citeria?
  • Hoe zit het met de actuele regelgeving?
  • Wanneer hebben mensen recht op zorg, en dus op een indicatie?
  • Hoe vragen we dit zo efficiënt mogelijk aan? En vooral: waar?
  • Waar moeten we rekening mee houden wat betreft de toekomst?

Ik kan u op verschillende manieren helpen, bijvoorbeeld door mee te kijken en advies te geven over het realiseren van een juiste indicatie-aanvraag. Maar ook door uw medewerkers een in company- cursus aan te bieden.

Informatie over cursus
Meer over Zorgwegwijs

Bij letselschadevraagstukken help ik u bij het inventariseren van de benodigde zorg en voorzieningen. Dit breng ik in kaart aan de hand van een uitgebreid adviesrapport en plan van aanpak. In gezamenlijk overleg met de cliënt, aansprakelijke verzekering en belangenbehartiger help ik vervolgens bij het doen van diverse aanvragen. Hierdoor worden voorliggende voorzieningen zo optimaal mogelijk benut.

Daarnaast worden de nodige zorg en voorzieningen geregeld en nemen we het overige regelwerk en de praktische zorg zoveel mogelijk uit handen. Het slachtoffer wordt hiermee zo praktisch mogelijk geholpen in de ingewikkelde bureaucratie van zorg- en voorzieningenland.
Desgewenst kunnen we op uw afdeling kosteloos een korte presentatie geven van de huidige en toekomstige wijzigingen op het gebied van wet- en regelgeving in de zorg, waarbij we tegelijk een uitleg geven over onze aanpak en werkwijze.

Voor letselschadevraagstukken werk ik samen met VZ-expertise; een groep van adviseurs die allen hun ervaring hebben in de letselschade en daarnaast werkzaam zijn voor Wmo, jeugdwet, Wlz en diverse gemeentes.

Meer over zorgwegwijs
Neem contact op