CURSUSSEN

Cursussen 2017-06-12T11:12:41+00:00

Iedereen die te maken heeft met regelgeving met betrekking tot de zorg weet hoe verwarrend regels kunnen zijn. Toch weet u ook hoe belangrijk het is om hiervan op de hoogte te zijn. Door het volgen van een cursus of training wordt u op de hoogte gebracht van de laatste stand van zaken in zorg-en voorzieningenland. Dit aan de hand van sprekende voorbeelden en handige tips. Aan het eind van een cursus weten uw medewerkers wat de huidige regelgeving is. En daarbij: wat mogelijk in de toekomst gaat spelen.

CURSUS Wmo

Wmo-afdelingen hebben te maken met nieuwe doelgroepen en nieuwe maatwerkvoorzieningen. Begeleiding, dagbesteding en respijtzorg behoren nu tot het domein van de gemeente. Het gevolg hiervan? Wmo-consulenten hebben te maken met nieuwe cliëntgroepen: mensen met psychiatrische stoornissen, verstandelijke handicaps, NAH (niet-aangeboren hersenletsel) en dementie.

Waar eerst zaken nog vrij concreet waren, krijgen Wmo-medewerkers nu te maken met vrij ongrijpbare zaken. Hoeveel begeleiding heeft iemand met borderline nodig? En iemand met een verstandelijke beperking? En in hoeverre kun je bepalen of iemand in aanmerking komt voor (vrijwilligers-)werk, of toch een vorm van dagbesteding?

Aan de hand van sprekende voorbeelden worden uw medewerkers ingeleid in de lastige materie van de ‘hoofd’zaken. Ook dwarsverbanden met de Jeugdwet, Wlz en Zvw worden meegenomen.

Meer informatie? Neem contact op
cursus-wmo-herstelcoach-zorgwegwijs